Din næste medarbejder kan komme fra en anden branche med en helt anden baggrund. Ved at tilbyde et træningsforløb eller benytte sig af løntilskudsmuligheden til en ledig, kan du selv være med til at omskole og oplære din næste medarbejder.

Voksenlærlingeordningen kan benyttes hvis du tager lærlinge som er over 25 år. Som Arbejdsgiver kan du få tilskud til lønnen i praktikperioden. Du får en mere moden lærling og er med til at sikre arbejdskraftreserven i din branche for fremtiden.

I kan også vælge at uddanne jeres nuværende ansatte og give dem et kompetence løft.

Læs mere på Stars hjemmeside om regler for at ansætte voksenlærlinge.

Hent vejledning

Ring gerne på 5667 6000 hvis du har spørgsmål