Connect Køge – din indgang til netværk, viden og udvikling

Connect Køges kerneopgave er at styrke erhvervslivet og turismeindsatsen i Køgeområdet, være en aktiv medspiller i virksomhedernes hverdag – og sidst, men ikke mindst at brande Køgeområdets mange herligheder.
Vi hjælper din virksomhed videre
Danmark er godt i gang med at genstarte. Har du brug for sparring for at komme videre med din virksomhed, så står vores erhvervskonsulenter parate til at hjælpe dig. Det kan for eksempel handle om nye tiltag i produktionen, forretningsudvikling, eksporttiltag eller tilpasning af omkostninger.
  • Med vores sparring får du et 360 graders perspektiv på din virksomhed, hvor vi:
  • sammen ser nærmere på din virksomheds udfordringer og styrker
  • sammen finder frem til, hvor du bør sætte ind og udarbejder en handlingsplan
  • hjælper dig med at blive rustet til at træffe beslutninger og tage det næste skridt mod en positiv udvikling af din virksomhed
Vi har også et bredt kendskab til finansielle partnere, projekter og rådgivere. Vi kan derfor altid hjælpe med at finde den rette rådgiver eller samarbejdspartner for din virksomhed.
Ring for sparring på 6915 6171
Læs mere på Connect Køges hjemmeside