Fastholdelse af medarbejdere 2019-06-18T13:49:19+00:00
Hurtig kontakt?

Fastholdelse af medarbejdere

Efteruddannelse og opkvalificering

Når ny teknik, maskiner, produkter og arbejdsgange kræver nye kompetencer kan du med fordel opkvalificere dine nuværende medarbejdere. Rekruttering Køge Bugt samarbejder med forskellige skoler og uddannelsesinstitutioner, så vi kan skabe forbindelse til lige netop den skole, som udbyder den uddannelse dine medarbejdere har brug for.

Fordelen for dig er at du kan fastholde din stabile medarbejder og knytte dem endnu tættere til virksomheden – kontakt os for yderligere info.

Opkvalificeringsjob

Din virksomhed kan søge om tilskud til at opkvalificere nye medarbejdere, som ansættes fra ledighed i ordinære stillinger. Der kan søges om tilskud til alle former for kortere opkvalificeringsforløb, og det kan både være med til at udvide ansøgerfeltet og give mulighed for at målrette opkvalificeringen til virksomhedens konkrete behov – kontakt os for yderligere info.

Fastholdelsesplan

FASTE AFTALER FOR TILBAGEVENDEN TIL ARBEJDET

Hvis den sygemeldte medarbejder ikke forventes at vende tilbage inden for otte uger fra første sygedag, kan medarbejderen når som helst i sygeforløbet anmode om, at virksomheden og medarbejderen sammen udarbejder en såkaldt fastholdelsesplan. Virksomheden har dog ret til at afslå anmodningen – kontakt os for yderligere info.

Jobrotation

FÅ EFTERUDDANNET MEDARBEJDERE, MENS VIKARER GØR ARBEJDET

Med jobrotationsordningen kan virksomheden sende medarbejdere på efteruddannelse, mens vikarer klarer arbejdet i uddannelsesperioden. Jobcentret og virksomheden samarbejder om at tilrettelægge forløbet, og jobcentret hjælper med at finde relevante vikarer – kontakt os for yderligere info.