Fastholdelse af medarbejdere

At fastholde de gode medarbejdere er en vigtig ledelses opgave.

Her finder du beskrivelse af nogle af de muligheder du har for at fastholde dine medarbejdere. Husk – du er altid velkommen til at kontakte os hvis du har spørgsmål eller ønsker hjælp.

Opkvalificering af eksisterende medarbejdere

Når ny teknik, maskiner, produkter og arbejdsgange kræver nye kompetencer, kan du med fordel opkvalificere dine nuværende medarbejdere.

Rekruttering Køge Bugt samarbejder med forskellige skoler og uddannelsesinstitutioner, så vi kan skabe forbindelse til lige netop den skole, som udbyder den uddannelse dine medarbejdere har brug for.

Fordelen for dig er at du kan fastholde dine stabile medarbejdere og knytte dem endnu tættere til virksomheden.

Læs mere om de forskellige EUV uddannelser her

Ring gerne på 5667 6000 hvis du har spørgsmål.

jobrotation

Opkvalificering af nye medarbejdere

Din virksomhed kan søge om tilskud til at opkvalificere nye medarbejdere, som ansættes fra ledighed i ordinære stillinger.

Der kan søges om tilskud til alle former for kortere opkvalificeringsforløb, og det kan både være med til at udvide ansøgerfeltet og give mulighed for at målrette opkvalificeringen til virksomhedens konkrete behov.

Du kan læse mere på STAR’s hjemmeside og hent ansøgnings skema her.

Ring gerne på 5667 6000 hvis du har spørgsmål.

Fastholdelsesplan ved længere sygdom

Hvis den sygemeldte medarbejder ikke forventes at vende tilbage inden for otte uger fra første sygedag, kan medarbejderen når som helst i sygeforløbet anmode om, at virksomheden sammen med medarbejderen udarbejder en såkaldt fastholdelsesplan.

Hent en vejledning, hvor du kan læse mere om hvordan du skal forholde dig hvis din medarbejder melder sig syg og læs mere på STAR’s hjemmeside.

fastholdelsesplan

Kontakt vores Fast Track konsulenter

For virksomheden kan det være vanskeligt at overskue de mange muligheder for hjælp, der faktisk findes, og hvordan de kan bruges til at få medarbejderen gennem sit sygdomsforløb, så medarbejderen kan fastholdes på virksomheden eller arbejdsmarkedet.

I Køge kommune har vi et særligt FAST TRACK Team, som tilbyder råd og vejledning til virksomheder. Formålet er at hjælpe både virksomheden og den sygemeldte medarbejder med at afklare situationen og løsningsmulighederne, med den sygemeldte i centrum.

Læs mere i vores PDF folder her

Fast Track teamet kan kontaktes ved at sende en sikker mail på : jobcenterkoege@Koege.dk. Skriv att: Helle Hansen eller att: Pia Ibenfeldt Olesen

Eller ring til

Helle Hansen, Fastholdelseskonsulent, Tlf. 2961 4297

Pia Ibenfeldt Olesen, Fasttrackkonsulent, Tlf. 5667 6122

Jobrotation

Med jobrotationsordningen kan virksomheden sende medarbejdere på efteruddannelse, mens vikarer klarer arbejdet i uddannelsesperioden.

Jobcentret og virksomheden samarbejder om at tilrettelægge forløbet, og jobcentret hjælper med at finde relevante vikarer.

Du kan hente en vejledning her som beskriver hvad du skal gøre og læse mere på STAR’s hjemmeside

Ring gerne på 5667 6000 hvis du har spørgsmål.

Efteruddannelse og opkvalificering

Med arbejdsfordeling kan du fastholde dine medarbejdere med nedsat arbejdstid i vanskelige perioder

Hvis din virksomhed i en periode ikke har opgaver nok til at beskæftige alle ansatte, men ønsker at undgå afskedigelser, kan ordningen om arbejdsfordeling være en god mulighed for både virksomhed og medarbejdere.

Arbejdsfordeling betyder, at medarbejdernes aftalte arbejdstid nedsættes i en periode. Medarbejdere, der er dagpengeberettigede medlemmer af en a-kasse, kan modtage supplerende dagpenge for den tid, de ikke arbejder.

Medarbejdere, der ikke er dagpengeberettigede medlemmer af en a-kasse, kan evt. modtage en anden ydelse for den tid, de ikke arbejder. Det kan være fx kontanthjælp – afhængig af den individuelle situation.

Hent vejledning samt de 2 formularer der skal udfyldes, AB293 og AB292

Ring gerne på 5667 6000 hvis du har spørgsmål.

Virksomhedspraktik