En virksomhed kan have en række fordele ved at fokusere på sin praksis overfor seniorer. En god seniorpraksis kan især imødekomme de udfordringer, der ligger i, at der bliver færre i den erhvervsaktive alder og dermed skærpet konkurrence om de kvalificerede medarbejdere.

En anden udfordring kan være, at seniormedarbejdere med lang erfaring og mange kompetencer trækker sig tilbage, inden der er fundet en afløser.

En tredje udfordring kan være at sikre udviklingen af seniormedarbejderes kompetencer.

Desuden efterspørger et stigende antal seniorer senioraftaler for at få en god overgang fra arbejdsliv til tiden efter det sidste fuldtidsjob.